Hösten
Kursnamn Kiertotalouden liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen
Kursdatum 23.10.2023 - 15.12.2023
Yrkeshögskolan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB, Turism och kosthåll HUB, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Satu Harkki
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 12.06.2023 - 08.10.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kiertotalouden liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen

23.10.2023 - 15.12.2023

Beskrivning

Vihreä siirtymä kiertotalouden mukaiseen liiketoimintamalliin on yrityksen kilpailukyvyn ja olemassa olon edellytys. EU:n lainsäädäntö ohjaa voimakkaasti kaikkia yrityksiä kiertotalouteen.

Opintojaksolla kehitetään tiimissä toimeksiantajayrityksen liiketoimintaa ja palveluita hyödyntäen ilmastopositiivisen yrityksen periaatteita ja kiertotalouden liiketoimintamalleja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita kiertotalouden liiketoimintamalleja ja periaatteita hyödyntäen.
 • Osaa hyödyntää palvelumuotoilua ja kiertotalouden prosesseja ja menetelmiä.
 • Pystyy arvioimaan palvelun suunnittelun ja kiertotalouden työkaluja ja menetelmiä.
 • Pystyy arvioimaan suunnitellun kiertotalouspalvelun / tuotteen alustavia liiketoimintamahdollisuuksia.

Sisältö

 • Kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen toimeksiantajayrityksen tarpeisiin
 • Kiertotalouden liiketoimintamallit ja menetelmät.
 • Kiertotalouden perusteet niille opiskelijoille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta kiertotaloudesta
 • Empaattinen, asiakasymmärrykseen perustuva palvelumuotoilu
 • Käytettävien menetelmien ja työkalujen valinta, käyttö ja arviointi

Förkunskapskrav

Yritystoiminnan perusteet tai vastaava kokemus/opinnot.

Bedömningskriterier

Arviointitavat

Yksilötehtävät 40 % Tiimityö 60 %

Arviointikriteeri – arvosana 1

 • Osaa kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita kiertotalouden liiketoimintamalleja ja periaatteita hyödyntäen.
 • Osaa hyödyntää palvelumuotoilua ja kiertotalouden prosesseja ja menetelmiä.

Arviointikriteeri – arvosana 3

 • Osaa kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita kiertotalouden liiketoimintamalleja ja periaatteita hyödyntäen.
 • Osaa hyödyntää palvelumuotoilua ja kiertotalouden prosesseja ja menetelmiä.
 • Pystyy arvioimaan palvelun suunnittelun ja kiertotalouden työkaluja ja menetelmiä.
 • Pystyy arvioimaan suunnitellun kiertotalouspalvelun / tuotteen alustavia liiketoimintamahdollisuuksia.

Arviointikriteeri – arvosana 5

 • Osaa kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita kiertotalouden liiketoimintamalleja ja periaatteita noudattaen.
 • Osaa hyödyntää palvelumuotoilua ja kiertotalouden prosesseja ja menetelmiä.
 • Pystyy valitsemaan ja arvioimaan palvelun suunnittelun ja kiertotalouden työkaluja menetelmiä.
 • Pystyy ottamaan tiimin jäsenet ja asiakkaat mukaan yhteiskehittämiseen.
 • Pystyy arvioimaan suunnitellun kiertotalouspalvelun / tuotteen liiketoimintamahdollisuuksia.

Arbetsformer och schemaläggning

Oppimistehtävät

 • Yksilötehtävät
  • Kiertotalouden perusteet (jos ei aikaisempaa pohjaa kiertotaloudesta)
  • Kiertotalouden liiketoimintamallit (toimeksiantajayrityksen toimialalta)
 • Projektityö
  • Kehittämistehtävä yritykselle

Alustava aikataulu

Kesto 8 viikkoa:

 • Yksilötehtävät viikot 1-8
 • Tiimityö: viikot 2-8, toimeksiantajayritysten esittely on joko ensimmäisellä tai toisella viikolla

Online-opetusta torstaisin klo 17.40 – 20.30. Onlineopetuksessa (kerran viikossa) annetaan tiimityön ohjausta ja tiimit kehittävät toimeksiantajayrityksen liiketoimintaa/palvelua.

Anmälningsinformation

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (SER003AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.