Hösten
Kursnamn Kiertotalouden liiketoiminta
Kursdatum 01.09.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Piia Nurmi, lehtori, Kiertotalouden liiketoimintamallit tutkimusryhmän vetäjä ja Annika Holmbom, lehtori, Kiertotalouden liiketoimintamallit tutkimusryhmä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Kiertotalouden liiketoiminta

01.09.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Sisältö

Kiertotalouden liiketoimintakurssilla (5 op) opiskelijat oppivat, että kiertotalous on uusi talouden malli, jossa materiaalit kierrätetään ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluiden ja innovaatioiden kautta. Kiertotalous vastaa suurimpiin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastomuutokseen, luonnonvarojen ehtymiseen ja monimuotoisuuden menetykseen. Kiertotalouden tavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin uudenlaista ajattelua ja toimintamalleja, monipuolista asiantuntemusta ja liiketoiminnan uudelleen suuntautumista. Erityisesti tarvitaan erityyppisiä ammattilaisia, jotka pystyvät ratkaisemaan kiertotalouden toteuttamiseen liittyvät vaikeat ongelmat.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:
 • Tunnistaa kiertotalouden keskeiset periaatteet ja toiminnat sekä sen hyödyt ympäristö-, sosiaalis-taloudellisista näkökulmista
 • Ymmärtää millaisia kiertotalouden liiketoimintamalleja on olemassa ja osaa kehittää niitä
 • Ymmärtää tarpeen laajemman yhteiskunnallisen muutoksen syntymiselle
 • Osaa soveltaa kiertotalouden kehittämistoimintaa ammatissaan

Förkunskapskrav

YAMK opintojaksolle voi ilmoittautua alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat.

Bedömningskriterier

Tällä kurssilla on numeerinen arviointi 1-5

Arviointi perustuu:

 1. Ennakkotehtävä, ei arvioida, mutta pitää olla tehtynä deadlineen mennessä.
 2. tehtävä yksilöraportti (50%)
 3. tehtävä: ryhmätehtävä (itse tehtävä 30%, vertaisarvioinnin osuus 20%) (yhteensä 50%)

 

Kurssilla ei ole tenttiä vaan arvosana muodostuu tehtävien kautta.

Kurssin hyväksyminen vaatii, että kaikki osatehtävät on tehty/palautettu aina palautuspäivään mennessä ja kaikki osatehtävät on oltava palautettuna opintojakson päättyessä, ellei erikseen ole sovittu toisin opettajan kanssa ennen toteutuksen päättymistä.

Hyväksyttyä suoritusta ei voi korottaa

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa. Kurssi on YAMK-kurssi eli ylempi AMK. Kurssi toteutetaan syksyllä 2022 seuraavasti:

 • ti 20.9.2022 8.15-16.00
 • ti 25.10.2022 12.15-16.00
 • ti 15.11.2022 12.15-16.00

Muu työ tapahtuu oppimisalustalla ja ei ole aikaan sidottua. Ennen 1. online-kurssipäivää sinulla on ennakkotehtävä tehtävänäsi.

Anmälningsinformation

Opintojakso on tarjolla

 • avoimen AMK:n opiskelijoille (15 opiskelijapaikkaa).
 • Muiden ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (15 paikkaa.) TÄYNNÄ

Turku AMK:n omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä.