Våren | Fullbokad
Kursnamn Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi/Sellukuidut
Kursdatum 06.03.2023 - 31.05.2023
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Kaisa Lahti
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 27.02.2023 - 16.03.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi/Sellukuidut

06.03.2023 - 31.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään kiertotalouden toteutumisen kemiallisessa metsäteollisuudessa.

Sisältö

Kuitumassojen valmistusprosessit, sellun ja mekaanisen massan valmistus sekä niistä valmistettavien tuotteiden valmistus. Erilaiset paperi- ja kartonkilajit sekä niistä jalostettavat pakkaukset. Kierrätysprosessi ja uusiokuidun käyttökohteet.

Bedömningskriterier

Tenttien ajankohdat tulevat näkyville Moodleen. Kurssin voi suorittaa joko useammalla osatentillä tai koko kurssin käsittävällä kurssitentillä. Kaikille vaihtoehdoille on myös uusintamahdollisuudet.

Hylätty (0)

 • opiskelija ei ole saanut hyväksyttyä suoritusta joko kaikista kolmesta osatentistä tai kurssitentistä.

Tyydyttävä (1-2)

 • Opiskelija osaa nimetä esimerkkejä miten kiertotalous toteutuu sellun ja mekaanisen massan valmistuksessa, paperin ja kartongin valmistuksessa sekä kiertokuidun valmistuksessa.

Hyvä (3-4)

 • Opiskelija tuntee kiertotalouden toteutumisen sellun ja mekaanisen massan valmistuksessa, paperin ja kartongin valmistuksessa sekä kiertokuidun valmistuksessa.

Kiitettävä (5)

 • Opiskelija osaa kuvata perustellen miten kiertotalous toteutuu sellun ja mekaanisen massan valmistuksessa, paperin ja kartongin valmistuksessa sekä kiertokuidun valmistuksessa.

Arbetsformer och schemaläggning

 • Moodle-alustalla toteutettava verkkokurssi.
 • Moodlessa julkaistava materiaali.
 • Materiaalin itsenäinen opiskelu. Jokaiseen osioon liittyy lyhyt tehtävä tukemaan materiaalin sisäistämistä.
 • Itsenäistä työskentelyä 81 h.

Sisällön jaksotus:

 • Kiertotalous sellun ja mekaanisen massan valmistuksessa
 • Kiertotalous paperin ja kartongin valmistuksessa
 • Kiertotalous kiertokuidun valmistuksessa.

Mer information

Suomalainen metsäteollisuus toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti hyödyntämällä puun kaikki osat mahdollisimman tarkasti. Uusia sellutehtaita kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska ne valmistavat sellun lisäksi muitakin biotuotteita, tuottavat bioenergiaa yli oman tarpeen, eivätkä käytä fossiilisia polttoaineita.

Tavoitteena on, että puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti. Muita erilaisia, selluntuotannon sivuvirroista saatavia biotuotteita ovat mäntyöljy, tärpätti, bioenergia, tuotekaasu ja rikkihappo. Metsäteollisuuden käyttämät raaka-aineet ovat pääosin lähiresursseja kuten puuta ja vettä. Prosesseja on kehitetty siten, että vähemmästä määrästä raaka-ainetta syntyy enemmän lopputuotetta, vesikierrot ovat suljettuja, jolloin ympäristökuormitukset pienenevät.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.