Våren
Kursnamn Kiertotalous.nyt
Kursdatum 10.01.2023 - 31.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Tommi Kukkonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 14.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kiertotalous.nyt

10.01.2023 - 31.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Selvittää, mitä kiertotalous tarkoittaa ja ymmärtää sen perusperiaatteet
  • Ymmärtää nykyisen resurssien kulutuksen ongelmat ja kuinka kiertotalous voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia
  • Tutustua keinoihin, joilla kiertotaloutta voidaan edistää
  • Luoda näkemys käytännön toimista, joita eri toimialoilla voidaan tehdä kiertotalouden edistämiseksi

Sisältö

  • Kiertotalousmalli, nykyinen resurssien käyttö ja siitä aiheutuvat haasteet
  • Aihealueet, joita kurssilla käsitellään: kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot, liikkuminen ja logistiikka

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija perehtyy oppimisympäristössä olevaan kirjalliseen materiaaliin, videohaastatteluihin sekä luentoihin, jonka jälkeen suorittaa vaaditut tehtävät.

Virtuaalitoteutus, opiskelija opiskelee täysin omaan tahtiin oman aikataulunsa mukaan.

Kolmen opintopisteen suoritus sisältää viisi monivalintatehtäväkokonaisuutta ja esseen.

Info

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.