Hösten | Fullbokad
Kursnamn Kiinteistökauppa
Kursdatum 12.09.2022 - 30.11.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Business HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 28.08.2022
Kursförverkligande

Kiinteistökauppa

12.09.2022 - 30.11.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä kiinteistöä ja kiinteistökauppaa koskevat käsitteet. kykenee määrittelemään myyjälle ja ostajalle kuuluvat velvoitteet ja vastuut. tuntee myyjän virhevastuun. tuntee kaupasta aiheutuvat veroseuraamukset. osaa käyttää kiinteistöä velan vakuutena. osaa laatia kiinteistökaupan sopimusehtoja. Tuntee lainhuudattamista ja erityistä oikeutta koskevan keskeisen sääntelyn.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään seuraavat aihealueet:

Kiinteistö käsite Kiinteistötietojärjestelmä ja omistuksen kirjaaminen Kiinteistösaannot Erityinen oikeus Rasitteet Lohkominen Kiinteistö vakuutena Maanvuokra Kiinteistön ja vuokraoikeuden kauppa Virhevastuu kiinteistökaupassa Kauppakirjan laatiminen

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät kurssin eri aihealueita Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja kauppakirjan laadinnasta. Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö Opintojakson arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opettajan laatima materiaali

Oheislukemisto voi käyttää esim. Maakaari, Jokela Marjut – Kartio Leena – Ojanen Ilmari, Talentum 2016 (verkkokirja). Kiinteistön kauppa ja omistaminen, Matti Kasso, Talentum 2014 (verkkokirja). Kiinteistönvälittäjän käsikirja, Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen, Mauri Sirén, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, 2019, Vastuun rajat kiinteistön kaupassa, Pirkko Heikkinen, Alma, 2018 (verkkokirja) Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus, Timo Räbinä, Janne Myllymäki, Talentum Pro 2016 (verkkokirja)

Lainsäädäntö: Maakaari (12.4.1995/540, muutoksineen) Tuloverolaki (30.12.1992/1535, muutoksineen) Varainsiirtoverolaki (29.11.1996/931, muutoksineen)