Sommaren
Kursnamn Kilpailukykyä 50+ markkinoilla
Kursdatum 15.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Lärare Mika Pasanen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 30.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kilpailukykyä 50+ markkinoilla

15.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Perehtyy 50+ markkinaan ja sen erityispiirteisiin liiketoiminnan ja sen kehittämisen näkökulmasta
  • Tietää ja ymmärtää erityisesti 50+ asiakasmarkkinoilla käytettyjä liiketoimintamalleja ja kehittämiskeinoja, joilla yritys voi paremmin palvella 50+ asiakkaitaan
  • Osaa analysoida, arvioida ja soveltaa liiketoimintamalleja ja liiketoiminnan parantamiskeinoja 50+ liiketoimintaan
  • Osaa kehittää 50+ liiketoimintaa siten, että kehittämistoimet tuottavat arvoa sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta.

Sisältö

  • 50+ markkina liiketoiminnassa, sen mahdollisuudet ja erityispiirteet
  • Liiketoimintamallit ja niiden kehittäminen
  • Kehittämiskeinot, joilla yritys paremmin palvelee 50+ asiakkaitaan
  • Liiketoimintamallien ja liiketoiminnan parantamiskeinojen soveltaminen konkreettiseen liiketoimintaan

Bedömningskriterier

Verkkotentti, oppimistehtävät ja reflektiopäiväkirja.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.