Våren
Kursnamn Kipu ja kivunhallinta
Kursdatum 01.02.2023 - 21.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Noora Silvennoinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 15.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kipu ja kivunhallinta

01.02.2023 - 21.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Osaat

 • Kohdata kipuasiakkaan terveydenhuollossa ja tunnistat vuorovaikutuksen merkityksen
 • Ohjata lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja asiakkaille muun hoidon tukena
 • Kuvata perusteet kivun fysiologiasta, kivun aistimisesta ja kipuviestin välittymisen asiakkaille

Sisältö

 • Vuorovaikutuksen ja asiakkaan kohtaamisen merkitys kivunhoidossa
 • Lääkkeettömät kivunhoitohoitomenetelmät lääkehoidon ja muun tukena
 • Kivun määritelmä ja kipuviestin välittyminen
 • Biopsykososiaalinen viitekehys
 • Kivun kroonistuminen ja kroonisen kivun hoito

Bedömningskriterier

Arviointi

Suoritetut oppimistehtävät ja läpikäydyt materiaalit, hyväksytysti suoritettu verkkotentti (käsitteet)

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Materiaalin tutustuminen ja itsenäinen opiskelu 76 h, Oppimistehtävä 58 h, Tentti 1 h.

 • Verkko-opinnot omassa aikataulussa
 • Itsenäinen työskentely
 • Oppimistehtävät
 • Verkkotentit (käsitteistä)

Info

Oppimateriaali

Ammattilaisen kipukirja (Luomajoki ym. 2020, VK-kustannus)

Muu verkkomateriaali saatavissa kurssialustalla

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.