Sommaren
Kursnamn Kirjallinen suomen kieli, B2-taso
Kursdatum 01.06.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Mysheva Veronika
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kirjallinen suomen kieli, B2-taso

01.06.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville, joilla on jo noin B1-tason kielitaito suomen kielessä. Kurssi on verkkokursssi, jolla on itsenäistä opiskelua. Opetuskieli on suomi.

Sisältö

  • kirjoittamistaidot
  • tekstinymmärrystaidot
  • opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
  • korkeakouluopintojen ja työelämän kieli
  • keskitason (YKI 4, B2-taso) kielioppi

Förkunskapskrav

Ei vaadita edeltäviä opintoja. Suositeltu, ei vaatimusta todistuksesta: B1.2-tason kielitaito.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

  • Arvosana 5 on paras ja arvosana 0 on hylätty.
  • Pakolliset tehtävät: Pisteytys Moodlessa.

Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI). Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opiskelija tekee verkkotehtäviä 135 tuntia itsenäisesti. Opiskelija voi osallistua Zoom-luennoille, jotka ovat vapaaehtoisia. Suosittelemme osallistumaan niihin.

Info

Kurssin suoritusaika on henkilökohtainen. Voit päättää itse, milloin opiskelet. Opintojaksolle on kirjauduttava ja aloitettava opinnot kuitenkin välillä 1.6 – 1.8.2023.

Kurssilla on vapaaehtoisia Zoom-luentoja opettajan kanssa. Suosittelemme osallistumaan niihin. Zoom-tapaamisia on 3:

  1. 8.6.2023 klo 13.15
  2. 15.8.2023 klo 13.15
  3. 30.8.2023 klo 13.15

Mer information

Kohderyhmä

Suomen kielen oppijat, joilla on B1-tason osaaminen suomen kielessä: kurssi on vain maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenään puhuville. Kurssi ei sovellu suomea äidinkielenään puhuville.

Anmälningsinformation

Huom! Kurssia ei voi suorittaa, jos oma äidinkieli on suomi.

Opinnot ovat maksuttomia kaikille osallistujille.