Våren
Kursnamn Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät päihde- ja mielenterveystyössä
Kursdatum 06.02.2023 - 21.04.2023
Yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Margarita Sakilayan-Latvala
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 16.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät päihde- ja mielenterveystyössä

06.02.2023 - 21.04.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee kognitiivis-behavioraalisia lähestymistapoja mielenterveys- ja päihdetyössä
  • osaa tarkastella asiakastilanteita kognitiivis-behavioraalisesta viitekehyksestä
  • saa soveltaa joitakin kognitiivis-behavioraaliseen lähestymistapaan perustuvia menetelmiä ja työkaluja hoito-, hoiva-, huolenpito- ja asiakastyössä mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Sisällöt:

Kognitiivis-behavioraaliset lähestymistavat

  • menetelmien kentässä
  • lähestymistapojen perusteet

Perehtyminen keskeisiin työtapoihin

  • Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) ja retkahduksen ehkäisy
  • Monidiagnostiikka
  • Hyväksymis- ja omistautumisterapian suuntaus, joka perustuu mindfullness-ajatteluun

Asiakastyön analysointi kognitiivisesta kehyksestä

Förkunskapskrav

Perustiedot mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyöstä.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelija osallistuu orientaatioon sekä ohjaus- ja luentotunneille. Opintojaksoon kuuluu oppimistehtävä, joka tehdään kolmen hengen ryhmissä. Opintojakson lopussa on webinaari, jossa opiskelijat esittelevät omaa tehtäväänsä ja opponoivat toisten ryhmien tehtäviä.

Info

Toimiva nettiyhteis, tietokone ja headset työskentelyä ja webinaaria varten.

Anmälningsinformation

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.