Hösten | Fullbokad
Kursnamn Kommunicera på svenska
Kursdatum 28.09.2022 - 07.12.2022
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 09.09.2022

Kommunicera på svenska

28.09.2022 - 07.12.2022

Beskrivning

Opintojakso on jaettu eri teemoihin, joiden kautta osallistujat oppivat ruotsin kielen keskeistä sanastoa ja tutustuvat Ruotsin kulttuuriin. Opintojakso sopii monen alan opiskelijoille. Opiskelija tekee sekä kirjallisia että suullisia tehtäviä ja palauttaa ne säännöllisesti opettajalle. B2-taso.

Oppimistavoitteet:

1. Opiskelija ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua yleiskieltä. 2. Opiskelija osaa laatia ammatillisia kirjallisia viestejä. 3. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa ammatillisia tekstejä. 4. Opiskelijaa ymmärtää yleiskieltä ja osallistuu keskusteluun. 5. Opiskelija selviytyy arkielämän viestintätilanteissa. 6. Opiskelija ymmärtää ammatillista puhuttua kieltä

Förkunskapskrav

Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka haluavat oppia käyttämään ruotsin kieltä suullisesti ja kirjallisesti arki- ja työelämän tilanteissa. Opintojakso ei sovellu ensimmäiseksi ruotsin kielen opintojaksoksi.

Centria-ammattikorkeakoulussa opintojakso hyväksytään vapaasti valittaviin opintoihin.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Info

Opintojaksolla ei ole verkkoluentoja, mutta opiskelijalla tulee olla käytössään mikrofoni ja kamera, jotta hän pystyy videokuvaamaan itsensä joissakin tehtävissä.