Hösten
Kursnamn Kompleksisuuden johtaminen
Kursdatum 05.09.2022 - 15.12.2022
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Markus Kräkin
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 28.08.2022
Kursförverkligande
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kompleksisuuden johtaminen

05.09.2022 - 15.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa:

  • tarkastella kompleksisuuden johtamista kokonaisvaltaisesti
  • asettaa kompleksisuuden johtamisen kannalta relevantteja kysymyksiä sekä tarkastella vaihtoehtoisia vastauksia niihin
  • soveltaa kompleksisuuden johtamisen periaatteita omassa toiminnassaan, työyhteisössään ja organisaatiossaan.

Sisältö:

  • Kurssilla tutustutaan ja opitaan soveltamaan kompleksisuuden johtamisen käsitteitä ja lähestymistapoja organisaatioiden ja työyhteisöjen kontekstissa. Kurssilla tarkastellaan myös käytännön casejä oppimisen tukena. Kurssi rakentuu moduuleista. Niissä käsitellään kurssiorientaation ja oppimistehtävien lisäksi mm. kompleksisuuden johtamisen käsitteitä, näkökulmia ja periaatteita sekä kompleksisuuden johtamista suhteessa perinteiseen johtamiseen,

Förkunskapskrav

Suositellaan edeltävänä kurssina Esimiestyö-kurssia tai vastaavia tietoja johtamisesta ja esimiestyöstä.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on verkkototeutus ajalla 5.9. – 15.12.2022. Kurssin oppimismateriaali tehtävineen on Moodlessa. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä opiskelua, tiedonhakua ja kurssilla annettavien oppimistehtävien tekemistä. Kurssilla järjestetään neljä verkkosessiota, jossa teemaa käsitellään vuorovaikutteisesti. Katso aikataulu toteutussuunnitelmasta.

Mer information

Opintojaksolla yhteensä 200 paikkaa.

Anmälningsinformation

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.