Våren
Kursnamn Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1)
Kursdatum 04.03.2024 - 26.04.2024
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Tiina Hirard, Annika Karppelin, Sirpa Rajala
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1)

04.03.2024 - 26.04.2024

Beskrivning

Opintojaksolla perehdytään esim. erilaisiin tilastoihin, liiketoimintasuunnitelmaan ja teknologisiin innovaatioihin. Lisäksi tutustutaan korkeakoulun tutkinto-opetukseen opiskelijan valitsemalla alalla. Suomen kielen opinnoissa keskitytään em. aihepiireihin liittyviin käsitteisiin ja olennaisiin kielen rakenteisiin. Opiskelussa kehitetään kielen kaikkia eri osa-alueita.

VKOT 10-11: Lukusanat ja määränilmaukset VKO 12: Taulukoita, tilastoja ja diagrammeja VKO 13: Yleistä liiketoimintasuunnitelmasta VKO 14: Markkinatilanne, asiakkaat ja kilpailijat VKO 15: Työelämän toimeksiantoja VKO 16: Teknologisia innovaatioita VKO 17: Pitchaus ja luentovierailujen raportointi

Förkunskapskrav

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Bedömningskriterier

Arvioitavat tehtävät: VKO 10-11: Suullinen lukutehtävä lukusanojen taivutuksesta VKO 12: Esitys taulukosta, tilastosta tai diagrammista VKOT: 14: Asiakaspalvelutilanteen ideoiminen; Keskustelu liiketoimintasuunnitelmasta VKO 15: Kielioppitehtävä verbaalisubstantiivista; Kielioppitehtävä partisiippimuodoista VKO 16: Keskustelu toimeksiannoista ja innovaatioista VKO 17: Pitchaus-video; Raportti luentovierailusta

Numeerisesti arvioitavissa tehtävissä opettaja-arviointi asteikolla 0-2. HUOM. Raportti luentovierailuista, opettaja-arviointi asteikolla 0-4. Lisäksi kurssin loppuarviointiin vaikuttaa aktiivisuus kurssilla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät (ks. edellä), jotka arvioidaan yleensä asteikolla 0–2.

• 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty • 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä • 2: erinomainen – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan, se osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

Tehtävien maksimipistemäärä on 22 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:

0–7 p = 0; 8–10 p = 1; 11–13 p = 2; 14–16 p = 3; 17–19 p = 4; 20–22 p = 5

Arbetsformer och schemaläggning

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

TEEMA 1, vkot 10-11: Lukusanat ja määränilmaukset

Yhteensä n. 34 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h – Esittäytymistehtävä lukusanojen avulla – Monivalintatehtävä: lukusanojen taivutus – Suullinen lukutehtävä: lukusanojen taivutus – Lukusanojen taivutus laskutoimituksissa – Kielioppitehtävä: määränilmaukset

TEEMA 2, vko 12: Taulukkoja, tilastoja ja diagrammeja

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h – Tiedonhankintatehtävä: taulukoita, tilastoja ja diagrammeja – Lauseenmuodostustehtävä: muutoksen kuvaaminen – Esitys: taulukko, tilasto tai diagrammi

TEEMA 3, vko 13: Yleistä liiketoimintasuunnitelmasta

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h – Ymmärtämis- ja sanastotehtävä: liiketoimintasuunnitelma – Yrityksen liiketoimintasuunnitelman analyysi (BMC) – Oppimispäiväkirja

TEEMA 4, vko 14: Markkinatilanne, asiakkaat ja kilpailijat

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h – Tekstinymmärtämistehtävä: markkinatilanteen huomioiminen – Asiakaspalvelutilanteen ideoiminen – Analyysi yrityksen asiakkaista ja kilpailijoista – Keskustelu liiketoimintasuunnitelmasta

TEEMA 5, vko 15: Työelämän toimeksiantoja

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h – Toimeksiannon analyysi ja kuvaus – Kielioppitehtävä: verbaalisubstantiivi – Kielioppitehtävä: partisiippimuodot – Oppimispäiväkirja

TEEMA 6, vko 16: Teknologisia innovaatioita

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h – Tekstinymmärtämis- ja monivalintatehtävä: innovaatiot – Innovaation ideoiminen ja esittely – Keskustelu toimeksiannosta ja innovaatioista

TEEMA 7, vko 17: Pitchaus ja luentovierailujen raportointi

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h – Tekstinymmärtämistehtävä: pitchaus – Pitchaus-video tuotteesta, palvelusta tai innovaatiosta – Pitchaus-videon vertaisarviointi – Raportti: tutustuminen tutkintokoulutukseen

Info

Kurssilla hyödynnetään itslearning-oppimisympäristössä olevaa viestitoimintoa ja kurssin ilmoitustaulua sekä tarvittaessa sähköpostia.

Opintojakso sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1.

Anmälningsinformation

Opintojakso sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1.

Kiintiöt: CampusOnline 5 (TÄYNNÄ), avoin AMK 5

Huom! HAMK:n, Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa