Våren
Kursnamn Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka
Kursdatum 01.02.2023 - 28.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Annikki Tanskanen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 15.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka

01.02.2023 - 28.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet

Opiskelija

 • Osaa laatia kosteus- ja homevaurion korjaustyömaalle kosteuden ja puhtauden hallintasuunnitelmat sekä korjauksen onnistumisen jälkiseurannan suunnitelman
 • Tunnistaa eri aikakausien yleisimmät rakenneratkaisut sekä osaa arvioida niihin liittyvät lämpö- ja kosteustekniset riskit ja vaihtoehtoiset korjaustavat
 • Tunnistaa sisäympäristöongelman korjaamiseen liittyvät erityistoimet

Sisältö

 • Kosteusvauriokorjausten käytännön tuotantotekniikat
 • Työmaan kosteuden ja puhtauden hallinnan periaatteet ja suunnitelmat
 • Rakenteiden kuivaamisen perusteet
 • Haitta-aineiden sekä kosteus- ja homevaurioiden korjaustöiden erityistoimet (suojaustyöt, purku- ja puhdistustyöt, loppusiivous ja biosidien käyttö) ja työsuojeluasiat
 • Kosteus- ja homevaurion korjaamisen jälkeen tehtävän siivouksen merkitys ja siivouksen laaduntarkkailun menetelmät
 • Korjaustyön dokumentoinnille asetettavat vaatimukset
 • Jälkiseurannan merkitys ja menetelmät
 • Eri aikakausien rakenneratkaisut: riskirakenteet ja hyvän rakennustavan mukaiset rakenteet
 • Eri aikakausien rakenneratkaisujen tyypilliset ongelmat ja yleiset korjausratkaisut
 • Vanhojen rakennusmateriaalien rakennusfysikaaliset ominaisuudet ja vaikutukset sisäympäristöön
 • Vaihtoehtoiset korjaustoimenpiteet mm. purku, osakorjaus, haitta-aineiden hallintaratkaisut (vaurioituneen materiaalin poistaminen/jättäminen, tiivistyskorjaus, alipaineistus)

Förkunskapskrav

Lähtötasona: Rakennusfysiikka I, Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu, Rakenne suunnittelun perusteet

Bedömningskriterier

Arviointi perustuu tenttiin ja harjoitustehtäviin.

Arviointiasteikko H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssin suoritukseen liittyy verkkoluentoja, oppimistehtäviä ja harjoitustyö.

Verkkoluennot

Ajalla 2.2.2023 – 28.5.2023 (12 x 2 h) klo 16 jälkeen (tarkemmat verkkoluentojen päivät ilmoitetaan myöhemmin). Verkkotentti 4 h (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.