Våren
Kursnamn Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kursdatum 06.03.2023 - 07.05.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Samu Palander
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 22.02.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia

06.03.2023 - 07.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija syventää osaamistaan tuotantoeläinten biologiasta, ravitsemuksesta ja aineenvaihdunnasta ja osaa soveltaa tietojaan tuotannon, terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sisältö: Ravintoaineiden kemialliset ominaisuudet ja niiden merkitys ravitsemukselle, ruoansulatuksen ja ruoansulatuskanavan fysiologia ja mikrobiologia, aineenvaihdunta ja sen säätely, ravintoaineiden käyttö tuotantoon, etologia ja sen merkitys terveyden ja hyvinvoinnin hallinnalle (esimerkkejä eläinlajeittain), immunologia, terveyden ylläpito ja sairastuminen.

Förkunskapskrav

Perustiedot kotieläintuotannosta.

Bedömningskriterier

Numeroarviointi 1-5.

Tyydyttävä (1-2):Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä ravitsemus- ja tuotantobiologisia käsitteitä ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä ja soveltamisesta eläinten ruokinnan, hoidon ja tuotannon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa selittää em. käsitteiden merkitystä ja osaa kuvata, miten teoriaa voi soveltaa käytännön suunnittelu- ja valintatilanteisiin. Hän osaa vertailla kotieläinten biologisia ominaisuuksia asiantuntijatasolla.

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa perustella ravitsemus- ja tuotantobiologisten ilmiöiden merkitystä eri kotieläimillä. Hän pystyy arvioimaan sekä laajentamaan ja syventämään osaamistaan etsimällä itsenäisesti tietoa asiasta ja soveltamalla sitä käytännön esimerkkeihin.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen työskentely verkossa.

Info

Tarvitaan normaalit toimisto-ohjelmat sekä mahdollisuus videon toistoon ja kuunteluun.

Anmälningsinformation

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.