Sommaren
Kursnamn Kotouttaminen asiakastyössä
Kursdatum 01.06.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Språk och kommunikation HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Rahkema Kaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Kotouttaminen asiakastyössä

01.06.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Suomenkielinen kurssi.

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata maahanmuutto- ja kotouttamistyön palvelujärjestelmää ja tunnistaa monikulttuurista työtä ohjaavan lainsäädännön.
 • kuvata kulttuurin merkityksen ihmisen ja yhteisöjen toiminnassa ja tunnistaa oman ajattelunsa kulttuurisidonnaisuuden.
 • nimetä kulttuurien kohtaamiseen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden merkityksen ihmisen työ- ja toimintakyvyn kannalta.
 • käyttää ammatillisia työmenetelmiä ja osaa ottaa saavutettavuuden huomioon suullisessa, kirjallisessa ja verkkovälitteisessä ohjauksessa.
 • työskennellä monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja perehdyttää työyhteisöään kulttuurisensitiivisyyteen.
 • tukea ja ohjata eri syistä maahan muuttanutta asiakasta tukien heidän kotoutumisprosessiaan sekä
 • löytää hyvät, omalle alalle soveltuvat maahanmuuttotyötä tukevat materiaalit.

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Kurssi on suomenkielinen eikä korvaa SSMOKT Multicultural Work-kurssia, mutta on hyvä SSMOKT-kurssia edeltävä suomenkielinen peruskurssi maahanmuuttotyöstä.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

 • verkko-opintojaksolle osallistuminen
 • aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen
 • itsenäinen opiskelu: aineistoihin perehtyminen
 • verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Mer information

Kohderyhmä

Eri alojen asiakastyötä tekevät ja maahanmuuttajia työssään kohtaavat tai maahanmuuttotyöstä kiinnostuneet, esimerkiksi opetusalan tai sosiaalialan ohjaajat ja opettajat, maahanmuuttajien ohjaajat ja opettajat, työyhteisöjen perehdyttäjät, kolmannen sektorin toimijat.