Våren
Kursnamn Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaaja
Kursdatum 16.01.2023 - 31.12.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 30 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB
Lärare Xamk lehtorit
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.11.2022 - 11.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaaja

16.01.2023 - 31.12.2023

Beskrivning

Mikä on osaajakoulutus?

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

  • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
  • Osaajakoulutuksen opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
  • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n.800 tuntia opiskelijan työtä.

Osaajakoulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää osaamista koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä sekä kouluhyvinvoinnin edistämisessä. Koulutus antaa valmiuksia toimia yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäjänä peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Osaajakoulutuksen sisältö

Osaajakoulutus koostuu kahdesta moduulista 1) Oppilaitokset toimintaympäristöinä (10 op) 2) Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen oppilaitosympäristöissä (20 op).

Tarkempi kuvaus sisällöistä ilmoittautumissivulla.

Förkunskapskrav

Kohderyhmä: Oppilaitoksissa työskenteleville ohjaajille, nuorisoalalla työskenteleville ja muille koulu- ja oppilaitosnuorisotyöstä kiinnostuneille. Suositus (ei edellytys), että sinulla on koulu- tai oppilaitostyöympäristö käytettävissä opintojen aikana.

Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.

Bedömningskriterier

Arviointimenetelmät ja arviointiperusteet

  • Erilaisia kirjallisia tehtäviä, osaan opintojaksoja liittyy tentti.
  • Opintojaksojen arviointiasteikko on 1-5.
  • Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson verkko-oppimisympäristössä.

Arbetsformer och schemaläggning

Koulutuksen toteutus

Osaajakoulutus on suunniteltu suoritettavaksi vuoden aikana. Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina määrätyssä järjestyksessä. Osa tehtävistä on aikataulutettuja ja voivat sisältää vertaisarviointeja ja keskusteluja. Opinnot sisältävät itsenäistä työskentelyä, osa tehtävistä on mahdollista suorittaa pienryhmissä. Osaajakoulutuksessa tutustut monipuolisesti koulunuorisotyön teoriaan, materiaaleihin ja työtapoihin. Suunnittelet ja toteutat oppimistehtäviä työelämälähtöisesti.

Työmäärä

Yksi opintopiste tarkoittaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia.

Info

Hinta: 360 €, laskutus kahdessa erässä aina lukukausien alussa. Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja Xamkissa.  Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen.

Maksuton perumisoikeus päättyy 30 vrk ennen opintojen alkamista.

Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia.