Hösten | Fullbokad
Kursnamn Koulusosiaalityö
Kursdatum 24.10.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Kirsi Poikajärvi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Koulusosiaalityö

24.10.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  1. Tietää koulun sosiaalityötä jäsentävät keskeiset säädökset ja työn tavoitteet
  2. Osaa tukea lasta tai nuorta ja hänen perhettään kouluyhteisöön ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa sosiaalialan keinoin
  3. Opiskelija osaa toimia koulukontekstissa monitoimijaisessa yhteistyössä

Sisältö:

  1. Työn jäsennykset: lainsäädäntö, oppimisen ja koulunkäynnin tuki, yksilökohtainen ja yhteisöllinen opiskeluhuolto, opiskeluhuoltosuunnitelma
  2. Työn kentät: koulu lasten ja nuorten yhteisöjen kenttänä, moniammatillinen työ koulussa, perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, kuraattorin työ eri kouluasteilla
  3. Työn tavat: opiskelijan tuen tarpeen arviointi, yksilö- ja ryhmänohjauksen soveltaminen kouluympäristössä, monitoimijainen verkostotyö

Förkunskapskrav

Opintojakso kuuluu sosionomiopintojen suuntaaviin/syventäviin opintoihin.

 

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan hylätty – 5. Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että kaikki vaadittavat oppimistehtävät tulee tehdä hyväksyttävästi aikataulun mukaisesti.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso. Opintojakso sisältää kolme erilaista oppimistehtävää.

Opintojakson vapaaehtoinen info pidetään heti opintojakson alkaessa AC-yhteydellä, Infon ajankohta sekä linkki AC-tilaan löytyvät opintojakson Moodle-alustalta.

Ajankäytön hallinta. 5op (1op = 27h, 5op = 135h).

  • Opintojaksolla on 3 oppimisosiota.
  • Jokainen oppimisosio sisältää yhden itsenäisen oppimistehtävän.
  • Eri osioissa oppimistehtävään käytetty aika vaihtelee.
  • Työskentelemällä viikoittain opiskelija edistää oppimisprosessiaan itseään kuormittamatta.

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

LisäYietoja: campusonline@lapinamk.fi