Hösten | Fullbokad
Kursnamn Kriittinen ja osallistava yhteisö- ja yhteiskuntaosaaminen
Kursdatum 22.08.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Liisa Kokkoniemi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 18.08.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Kriittinen ja osallistava yhteisö- ja yhteiskuntaosaaminen

22.08.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Opiskelija syventää osaamistaan sosiaali- tai kasvatusalan työtehtävissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on osaamista kriittiseen reflektioon sosiaalialan kontekstissa. Opiskelija osaa toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana omassa yhteisössään osallisuudessa asiakkaiden kanssa. Opiskelija tunnistaa epäkohtia hyvinvointia tuottavissa kansallisissa rakenteissa ja prosesseissa sekä toimii muutosta edistäen.

Opiskelija osaa

 • soveltaa kriittistä reflektiota tutkittua ja palvelujärjestelmään liittyvää tietoa hyödyntäen
 • soveltaa yhteisöllisiä työmenetelmiä yhteisöjen muutoksen mahdollistamisessa ja asiakastilanteissa
 • tunnistaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuudet, menetelmät ja eri toimijat omassa työssään
 • kehittää yhteisöjen osallisuutta, kestävää elämäntapaa ja osallistumisen mahdollisuuksia

 

Förkunskapskrav

Opintojakson suorittaminen edellyttää aiempia sosiaalialan opintoja: Opiskelija on aiemmin perehtynyt ihmis- ja perusoikeussäädöksiin, sosiaalialan arvoihin sekä ammattieettisiin periaatteisiin ja on pohtinut omaa sekä sosiaalialan ihmiskäsitystä ja arvomaailman merkitystä asiakastyössä. Esimerkiksi sosionomikoulutuksen ensimmäisen vuoden opinnoissa käydään kyseisiä sisältöjä läpi.

 

Opiskelijalla tulee olla sosiaali- tai kasvatusalan työpaikka/vapaaehtoistoiminnan paikka ennen opintojakson alkamista. Työ voi olla koko- tai osa-aikaista. Työantajan tulee hyväksyä opiskelijan tavoite opinnollistaa työtä ja nimetä työelämässä toimiva mentori. Työelämän mentorilla tulee olla korkeakoulututkinto sekä kokemusta työtehtävässä toimimisesta.

Bedömningskriterier

Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan 22.8-31.12.2022 aikavälillä.

Opiskelija laatii opinnollistamisen sopimuksen ja suunnitelman.

Opiskelija laatii työtehtävien ja reflektion perusteella oppimispäiväkirjan, jonka avulla hän näyttää osaamistaan. Oppimistehtävä esitetään loppureflektiossa, jossa hän esittelee opintojakson aikana tekemän tehtävänsä muille opiskelijoille sekä työelämän mentorille

Yhteisiä aloituksia ja loppureflektioita järjestetään lukuvuoden aikana kaksi kertaa:

 • Aloitus järjestetään zoomissa 11.10.2022 klo 15:30
 • Toinen loppureflektio järjestetään zoomissa 15.12.2022 klo 15:30.

Linkki zoom-tapaamisiin löytyy moduulin moodlessa. Moodle on avoinna kaikille hyväksytyille opiskelijoille syyskuun lopusta alkaen.

Opiskelija jaksottaa itse oman työskentelyn.

Info

Opinnollistaminen:

 • oppiminen työelämän ympärstöissä
 • itsenäinen työskentely
 • verkkopedagogiikka
 • yhteistoiminnallisuus
 • reflektoivat oppimistehtävät sekä vertaisoppiminen
 • verkkotapaamiset.

Työantajan tulee hyväksyä opiskelijan tavoite opinnollistaa työtä ja nimetä työelämässä toimiva mentori. Työelämän mentorilla tulee olla korkeakoulututkinto sekä kokemusta työtehtävässä toimimisesta.

Opiskelija laatii sopimuksen yhteistyössä työelämän kanssa ja palauttaa sen opettajan hyväksyttäväksi. Kaikki tarvittavat dokumenttipohjat löytyvät opintojakon alussa avattavasta Moodlesta.

Opinnollistamista ei voi tehdä samaan aikaan harjoittelujakson kanssa.

Mer information

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.