Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Kriminaalityö
Kursdatum 02.05.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.03.2022 - 30.10.2022
Kursförverkligande

Kriminaalityö

02.05.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Tiedät, mistä rikollisuus johtuu ja kuinka sitä pyritään ehkäisemään. Osoitat perehtyneisyyttäsi suomalaiseen rikosseuraamusjärjestelmään. Osaat reflektoida omaa suhdettasi rikostaustaisiin asiakkaisiin ja valmiuksiasi työskennellä heidän kanssaan. Tiedät työmenetelmiä joilla uusintarikollisuutta pyritään ehkäisemään ja perusteluja niiden käyttämiselle. Osaat toimia asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa rikosseuraamusalaan liittyvässä ohjaus- ja kuntoutustyössä. Sisältö: Mitkä ovat yleisimmät rikollisuutta selittävät teoriat? Mitä rikoksentorjuntapolitiikka tarkoittaa? Millainen on suomalainen rikosseuraamusjärjestelmä? Mitä on erityistyö rangaistuslaitoksissa? Mitä on yhdyskuntaseuraamustyö: toimintamuodot ja periaatteet? Kuinka kansalaislähtöinen toiminta toteutuu kriminaalityössä?

Förkunskapskrav

Edeltävä osaaminen: Ei edellytä aikaisempaa sisällöllistä osaamista.

Bedömningskriterier

Arviointi: 1 – 5

Info

Ensimmäinen aloitus 2.5.2022. Opintojakson suoritusaika on 3 kk. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.9.2022.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.