Sommaren
Kursnamn Kris- och traumaarbete inom sociala området
Kursdatum 01.05.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Novia
Kursens språk Svenska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Viktor Matintupa
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 23.04.2023
Anmälning

Kris- och traumaarbete inom sociala området

01.05.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Målgrupp: Studerande inom hälsa- och välfärd.

Mål:

Studerande:

 • har kunskap om traumamedveten omsorg (TMO)
 • har förståelse om bemötandets betydelse i arbetet med personer som upplevt kris eller trauma
 • har kunskaper i att stöda och förstå barn och unga som upplevt kris och/eller trauma
 • kan identifiera risker och konsekvenser av upplevd kris och/ eller trauma
 • kan tillämpa olika metoder i kris- och traumaarbete

Innehåll:

 • Traumamedveten omsorg (TMO)
 • Sorgeprocessen
 • Barn och trauma
 • Bemötande vid kris och trauma
 • Respekt för barns fattningsförmåga
 • Psykisk första hjälp
 • Kristeori
 • Traumats konsekvenser
 • Debriefing
 • Sekundär traumatisering / Empatitrötthet
 • Resiliens

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper.

Bedömningskriterier

Individuell feedback på studerandes examinationsuppgifter ges på kursens Moodle-plattform. Bedömning av examinationsuppgifter sker under tidsperioden 11.9 – 30.9.2023.

Arbetsformer och schemaläggning

Kursen förverkligas Online via Moodle. Ingen schemalagd undervisning ingår i kursen. Studerande får avlägga uppgifterna enligt egen tidtabell under kurstiden 1.5 – 31.8.2023. Studerande får information gällande kursstart per mail av kursansvarig lärare. Kursansvarig lärare tillgänglig för frågor och handledning under tiden 1.5 – 16.6.2023.