Non-stop
Kursnamn Kroppsnära elektronik
Kursdatum 07.01.2021 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Arcada
Kursens språk Svenska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Thomas Hellstén
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 10.08.2022 - 20.06.2023
Anmälning
Anmälningsinformation

Kroppsnära elektronik

07.01.2021 - 31.07.2023

Beskrivning

Målsättningen med kursen är att studenten får kunskap om kroppsnära elektronik som används inom social- och hälsovården. Kompetensen omfattar färdigheter att utvärdera och kristisk granska kroppsnära elektronik.

I helheten ingår fem olika uppgifter som innehåller videon, föreläsningar, artiklar och praktiska uppgifter. Efter varje uppgift görs en inlärningsuppgift.

Förkunskapskrav

Inga.

Bedömningskriterier

För godkänd prestation krävs att studenten genomför kursens alla delar och uppgifterna bör vara utförda och godkända.

Arbetsformer och schemaläggning

MOOC – Självständiga studier, nätbaserat material

Mer information

Kursen ordnas på Digi Campus portalen. Du får länken till kursen efter att du har anmält dig.

Anmälningsinformation

Anmälningspaus under sommaren 21.6-9.8.2022.