Non-stop
Kursnamn Kulttuurihistoria
Kursdatum 15.08.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Språk och kommunikation HUB, Kultur HUB
Lärare Ari Haasio
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2022 - 30.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Kulttuurihistoria

15.08.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Kurssilla perehdytään kulttuurihistorian käännekohtiin niin kotimaisen kuin yleisen historian näkökulmasta. Kurssi kattaa aikakaudet antiikista nykypäivään ja sen aikana pohditaan kulttuurin olemusta, aatteiden ja kulttuurin välistä suhdetta, kulttuurin saavutuksia ja ominaispiirteitä eri aikakausina. Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kulttuurissa vallitsevia syy-seuraussuhteita ja osaa hahmottaa kulttuurin muutoksen tunnusomaisia piirteitä eri aikakausina.

Bedömningskriterier

Arviointi 1-5. Hylätty = Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia tehtäviä tai opiskelija on saanut alle 50 % kurtssin kokonaispistemäärästä. 1 = Opiskelija hallitsee välttävästi perusasiat 2 = Opiskelija kykenee hahmottamaan keskeiset kurssisisällöt 3 = Opiskelija osoittaa hyvää ymmärrystä keskeisistä historian merkkipaaluista ja syy-seuraussuhteista 4 = Opiskelija osaa analysoida eri tekijöiden kulttuurista painoarvoa ja syy-seuraussuhteita 5 = Opiskelijalla on erinomaiset tiedot kurssin keskeisistä sisällöistä jahöänen osaamisensa on oivaltavaa. Historian syy-seuraussuhteiden oivaltaminen on monitasoista ja analyyttistä.”

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssin voi suorittaa non-stop -periaatteella. Ei tenttiä, verkkotehtävät ja essee. Ei läsnäoloa, itsenäinen työskentely verkossa.

Mer information

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2022 tämän sivun yläosassa.