Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Kulttuurihyvinvointi
Kursdatum 04.09.2023 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Vaasan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Sanna Saikkonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2023 - 01.05.2024
Anmälningsinformation

Kulttuurihyvinvointi

04.09.2023 - 31.05.2024

Beskrivning

Sisältö

  • Kulttuurihyvinvoinnin käsite
  • Kulttuurihyvinvointi arjessa
  • Kulttuurihyvinvoinnin muotoilu

Opintojakson suoritettuasi

  • Ymmärrät kulttuurihyvinvoinnin käsitteen.
  • Ymmärrät, kuinka voit edistää kulttuurihyvinvointia työssäsi osana arkea.
  • Osaat suunnitella ja toteuttaa sekä arvioida kulttuurihyvinvointia edistävän tapahtuman tai hoitotyön työn tilanteen.

Förkunskapskrav

Ei vaadi edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opetusmuoto ja -menetelmät

  • Verkko-opetus 
  • Tehtävät

Opiskelumateriaali

  • Opettajan osoittama materiaali

Anmälningsinformation

Opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. Uusia opiskelijoita lisätään noin kerran viikossa toteutukselle 31.8.2023 jälkeen