Sommaren
Kursnamn Kulttuurin ja taiteen tuntemus
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 10 SP

Bransch HUBBEN för alla, Kultur HUB
Lärare Anna Leino
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 09.05.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kulttuurin ja taiteen tuntemus

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Opintojaksolla tutustutaan taiteen sisältöihin, taiteilijan työhön ja suomalaisen taide- ja kulttuurikentän rakenteeseen monipuolisin tiedonhankinnan keinoin: haastattelemalla tekijöitä, perehtymällä mediakeskusteluun ja tutkimuksiin sekä vierailemalla taide- ja kulttuurielämyksissä. Opintojakson tavoitteena on tarjota katsaus kulttuurin ja taiteen kenttään kulttuurituotannon näkökulmasta. Opiskelija pystyy vaikuttamaan omilla valinnoillaan, mihin taiteen tai kulttuurin alaan kurssilla keskittyy. Kulttuurin ja taiteen tuntemus on yleistajuinen opintojakso, jonka suorittamiseen ei tarvita aiempaa osaamista.

Sisältö:

  • Taide- ja kulttuurikentän rakenteisiin ja taiteen sisältöihin tutustuminen
  • Toimialaa koskevan tiedon analyysi, argumentointi ja kirjoittaminen

Tavoitteet:

Opiskelija:

  • osaa analysoida, tulkita ja selittää taiteen ja kulttuurin toimintakenttiä
  • ymmärtää taiteellisen työn ja kulttuurisen toiminnan tuotannon näkökulmasta ja osaa soveltaa tätä tietoa
  • osallistuu aloista käytävään keskusteluun argumentoidusti käyttäen alan käsitteistöä
  • tunnistaa taidelajien monimuotoisuuden ja osaa arvioida niiden toimintaedellytyksiä.

Bedömningskriterier

Opintojaksosta saa kokonaisarvosanan 1-5 ja se muodostuu tehtävien keskiarvosta. Osa kurssin tehtävistä arvioidaan asteikolla 1-5 ja osa asteikolla suoritettu-täydennettävä. Opintojakson suoritukset arvioidaan viimeistään neljän viikon kuluessa opintojakson päättymisestä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojaksolla tutustutaan taiteen sisältöihin, taiteilijan työhön ja suomalaisen taidekentän rakenteeseen. Kurssi koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta: 1. Taidekentän rakenteet ja taiteilijan työ (2 op) 2. Nykytaiteen ilmiöt (3 op) 3. Taiteesta kirjoittaminen (2 op) 4. Tuotantoprojekti tai tutkielma (3 op)

Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi itsenäisesti, mutta tuotantoprojektin voi tehdä 2-3 hengen ryhmässä. Jos käytännön tuotantoprojektin tekeminen on haastavaa, se on mahdollista korvata tutkielmalla opiskelijan valitsemasta taiteenlajista.

Opintojaksolla on webinaareja. Webinaarit tallennetaan, joten ne on katsottavissa myöhemmin.

Mer information

Opiskelijapalautetta:

”Pidin erityisesti haastattelutehtävästä, jonka vuoksi päädyin haastattelemaan erittäin mielenkiintoista valokuvataiteilijaa. Tekemäni tuotantoprojekti on opettanut paljon tapahtumasuunnittelusta, lupa- ja ilmoitusasioista, sekä aikataulutuksen ja budjetoinnin tärkeydestä. Tehtävät ovat mielestäni tukeneet omaa oppimistani ja saaneet soveltamaan annettua tietoa laajastikin.”

”Aikataulutus ja palautukset pitkin kurssia. Vaikka deadlinejä oli kurssin varrella, eteneminen tapahtui hyvin opiskelijan omien aikataulujen mukaan. Kurssin tehtävät olivat monipuolisia ja jokainen sai valita itselleen kiinnostavia aiheita, jotka motivoivat tekemistä!”

”Sisällöltä monipuolinen kurssi, jossa pääsi kehittämään omia taitoja ja oppi uutta. Tehtävien toteutus sujui hyvin ja tätä alustaa oli helppo käyttää.”

Anmälningsinformation

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

Muistathan ilmoittautua ajoissa! Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.