Sommaren
Kursnamn Kulttuurin rahoitus
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Kultur HUB
Lärare Elisa Vesanen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 09.05.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kulttuurin rahoitus

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Kultuurin rahoitus -opintojaksolla tutustutaan alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen julkiseen rahoitukseen sekä yksityiseen voittoa tuottamattomaan rahoitukseen kuluttuurituotannon näkökulmasta. Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kansantalouden perusteisiin sekä erityisesti luovan talouden ja kulttuurin rahoituksen nykytilaan. Lisäksi jakson tavoitteena on selvittää ja avata millaisia rahoitusmuotoja kulttuurialan tuotantoihin, projekteihin ja toimintaan on olemassa sekä miten niitä voidaan hyödyntää osana toiminnan kokonaisrahoitusta. Tutuksi tulevat myös käsitteet joukkorahoitus, sponsorointi ja yritysyhteistyö.

Tavoitteet: Opiskelija:

  • ymmärtää makrotalouden toimintamekanismeja ja osaa tulkita niihin liittyviä tunnuslukuja
  • hallitsee rahoituslähteet ja osaa soveltaa niitä
  • tietää rahoitusmekanismit ja osaa soveltaa niitä
  • tietää luoviin toimialoihin liittyvät käsitteet ja niiden alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen merkityksen
  • tuntee sponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytäntöjä ja osaa soveltaa niitä

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osoittaa hallitsevansa vähintään 40 % opintojakson tavoitteista.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa ja se on mahdollista suorittaa itsenäisesti.

Opintojaksolla on webinaari. Webinaari tallennetaan, joten se on katsottavissa myöhemmin.

Toteutuksen alussa on ennakkotehtävä, joka on palautettava ennen ensimmäistä webinaaria.

Mer information

Opiskelijapalautetta

”Tykkäsin opintojakson vapaudesta ja eri mahdollisuuksista suorittaa tiettyjä tehtäviä (sai valita tekeekö tehtävän kirjallisena vai presentaationa).”

”Mielestäni tehtävät ovat olleet monipuolisia ja kiinnostavia, sekä tarpeeksi laajoja kokonaisuuksia. Suorittamisessa on ollut sopivasti haastetta.”

”Monipuolinen näkemys kulttuurin rahoitukseen erilaisten tehtävien kautta.”

”Tämä oli tärkeä kurssi itselleni tulevaisuutta ajatellen. Lähdin kurssille olettamuksella, etten tiedä kulttuurin rahoittamisesta mitään, huomatakseni, että tiedän sittenkin. Kurssi vahvisti taitojani hakea eri rahoitusmahdollisuuksia luovasti. Tehtävät syvensivät käsityksiäni liittyen eri rahoituskanaviin. Sain kurssilta työkaluja ja ennen kaikkea rohkeutta hakea rahoitusta tuleviin projekteihin.”

Anmälningsinformation

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

Muistathan ilmoittautua ajoissa! Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.