Hösten
Kursnamn Kuntoutuksen menetelmät
Kursdatum 19.09.2022 - 15.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Jatta Papunen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 04.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kuntoutuksen menetelmät

19.09.2022 - 15.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Tietää kuntoutuksen keskeiset muodot ja niiden erityispiirteet asiakaslähtöisesti
  • Tunnistaa asiakkaan kuntoutustarpeen
  • Osaa ohjata asiakasta löytämään/hakeutumaan kuntoutuspalvelujen piiriin, ohjata asiakasta hankkimaan rahoitusta kuntoutukseensa
  • Vahvistaa osaamistaan moniammatillisessa kuntoutuksessa

Sisältö

  • Kuntoutuksen muodot
  • Kuntoutujan toimeentuloturva
  • Kuntoutumisen asiantuntijat
  • Moniammatillinen työskentely, kuntouttava työote, toimintaterapia, sensorisen integraation terapia (SI), neuropsykologinen kuntoutus, luovat terapiat (musiikki- ja kuvataideterapia), mielenterveys-ja päihdekuntoutus, kuntoutus- ja palveluohjaus, sopeutumisvalmennus, puheterapia, AAC- kuntoutus (Alternative Augmentative Communication), sosiaalinen kuntoutus, ravitsemusterapia, fysioterapia, apuvälinepalvelut, esteettömyys
  • Kirjallisuus, tutkimukset, artikkelit

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.