Våren
Kursnamn Kuntoutuksen menetelmät
Kursdatum 02.02.2023 - 10.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Jatta Papunen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 15.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kuntoutuksen menetelmät

02.02.2023 - 10.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Tietää kuntoutuksen eri osa-alueiden keskeiset muodot ja keinot
 • Tunnistaa asiakkaan kuntoutustarpeen
 • Vahvistaa osaamistaan moniammatillisessa kuntoutustyössä

Sisältö

 • Moniammatillinen työskentely
 • Kuntouttava työote
 • Toimintaterapia
 • Sensorisen integraation terapia (SI)
 • Neuropsykologinen kuntoutus
 • Luovat terapiat (musiikki- ja kuvataideterapia)
 • Mielenterveys-ja päihdekuntoutus
 • Kuntoutus- ja palveluohjaus
 • Sopeutumisvalmennus
 • Puheterapia
 • AAC-kuntoutus (Alternative Augmentative Communication)
 • Sosiaalinen kuntoutus
 • Ravitsemusterapia
 • Fysioterapia
 • Apuvälinepalvelut
 • Esteettömyys

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.