Våren
Kursnamn Kuntoutuksen tutkimusmenetelmäosaaminen 5 op
Kursdatum 05.02.2024 - 21.05.2024
Yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Marika Kiviluoma-Ylitalo ja Heidi Niemi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 22.01.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Kuntoutuksen tutkimusmenetelmäosaaminen 5 op

05.02.2024 - 21.05.2024

Beskrivning

Tavoitteet

Avoimen tieteen ja tutkimuksen vaatimusten soveltaminen, tutkimuseettisten periaatteiden käyttö kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämistyössä, tutkimus- ja kehittämistyön menetelmäperusteiden tunteminen, aineiston (datan) keruun ja analyysin perusteiden käyttö osana kuntoutusalan kehittämistehtävää Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen

Sisältö

Toiminnallinen kehittäminen, laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät, avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet, tutkimusprosessin vaiheet, eri tutkimusmenetelmät ja niiden soveltaminen työelämän kehittämisessä, kehittämismenetelmät ja niiden soveltaminen kuntoutuksen toimintaympäristöissä, tutkimusetiikka, tieteellinen ja tilastollinen päättely.

Bedömningskriterier

1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on suositeltu tehdä kuudessa viikossa ja jokaiselle viikolle on annettu materiaalien ja tehtävien suoritusjärjestys ja keskimääräinen ajankäytön suositus. Lopullisesti opiskelija kuitenkin päättää itse suoritusvauhtinsa oman tilanteensa mukaan.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina omaan tahtiin suoritettuna 5.2.-21.5.2024 aikavälillä.

Opintojaksoon sisältyy työpajatyöskentelyä etänä verkossa yksi kerta viikossa, johon velvoitetaan kerran osallistumaan.

 

Mer information

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Anmälningsinformation

Tälle opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan.

SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.