Hösten
Kursnamn Kuntoutustoiminta
Kursdatum 22.08.2022 - 23.10.2022
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Riikka Korhola
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Kuntoutustoiminta

22.08.2022 - 23.10.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tietää kuntoutuksen käsitteet ja tavoitteet yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista
  • tuntee erilaiset kuntoutuksen osa-alueet, keskeiset sisällöt ja periaatteet
  • tietää kuntoutuksen palvelujärjestelmän, kuntoutuslainsäädännön ja toimintamuodot (TO; LO)
  • osaa suunnitella palveluohjaus- ja kuntoutusprosessia ja soveltaa sosiaalisen kuntoutuksen työtapoja (EH;TO;LO)

 

Sisältö:

  • kuntoutus käsitteenä, kuntoutuksen osa-alueet, kuntoutuksen palvelujärjestelmä
  • kuntoutusmuodot, kuntoutus prosessina, kuntoutuslainsäädäntö
  • kuntoutus- ja palveluohjaus
  • kuntoutus- ja palvelusuunnitelma

Förkunskapskrav

Opintojakso kuuluu sosionomiopintojen suuntaaviin/syventäviin opintoihin.

Bedömningskriterier

Opintojakson arviointi hylätty – 5. Arviointi koostuu kaikkien opintojakson oppimistehtävien suorittamisesta, painottuen koostavaan oppimistehtäväesseeseen.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, joka kuuluu sosionomiopintojen suuntaaviin/syventäviin opintoihin. Opintojakso sisältää muun muassa lyhyitä kirjallisia tehtäviä kuntoutuksen eri teemoista ja osa-alueista, keskustelualuetyöskentelyä sekä kirjallisen, koostavan oppimistehtäväesseen.

Mer information

Opintojakso on laajuudeltaan 5op, joka vastaa opiskelijatyönä n. 135h (1op = 27h, 5op = 135h). Opintojakso koostuu kuudesta oppimisosiosta, sisältäen orientaation. Eri osioissa oppimistehtävään käytetty aika vaihtelee, yleisesti yhden oppimisosion tekemiseen aikaa on noin kolme viikkoa. Työskentelemällä viikoittain opiskelija edistää oppimisprosessiaan itseään kuormittamatta.

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi