Hösten
Kursnamn Kustannustietoisuus (syksy 2021)
Kursdatum 01.08.2021 - 31.12.2021
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Esa Aula
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.08.2021 - 30.11.2021
Kursförverkligande
Anmälning

Kustannustietoisuus (syksy 2021)

01.08.2021 - 31.12.2021

Beskrivning

Opiskelija osaa:

  • selittää budjetoinnin käsitteen ja tehdä yksinkertaisen budjetin.
  • tunnistaa budjetoinnin mahdolliset vaikeudet.
  • selittää sosiaali- ja terveysalan merkittävimmät kustannustekijät.
  • tunnistaa oman roolinsa osana yksikön taloutta
  • kehittää, parantaa ja tehostaa omaa työtehokkuutta.
  • selittää kustannustietoisuuteen vaikuttavia tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Kustannustietoisuus sote-alalla MOOC:ssa tutustutaan budjetointiin ja työntekijän omaan toimintaan osana työantaja organisaation taloutta. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa alan keskeisimmät kustannustekijät ja siihen vaikuttavat tekijät.

Förkunskapskrav

Ei esitietovaatimuksia.

Bedömningskriterier

Arviointi hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että avaat materiaalina olevat videot ja niihin liittyvät dokumentit, teet annetut tehtävät (ei palautetta tai arviointia) sekä annat itsellesi palautetta kurssin lopuksi keskustelualueella.

Itsearviointi suoritetaan opiskelijan toimesta.

Arbetsformer och schemaläggning

MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta. Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus ovat DigiCampuksen työtilassa. Saat linkin DigiCampuksen työtilaan ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

MOOC:ssa on aluksi kuvattu opintojakson suoritus ja tehtävät.

Info

Opintojakso on kehitetty SotePeda 24/7 -hankkeessa.