Non-stop
Kursnamn Kuvakommunikoinnin perusteet
Kursdatum 06.02.2023 - 30.07.2023
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Humanistisk och pedagogisk HUB
Lärare Tanja Gavrilov
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 10.10.2022 - 22.05.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kuvakommunikoinnin perusteet

06.02.2023 - 30.07.2023

Beskrivning

Opintojaksolla opiskellaan kuvakommunikoinnin perusteita. Opintojen alussa tutustutaan lyhyesti myös laajempaan kommunikointia tukevien menetelmien kenttään. Kuvakommunikoinnin opintojen sisältöjä ovat muun muassa kuvan käytön tavat, kuvan erilaiset tehtävät sekä erilaiset kuvatyypit ja kuvakommunikoinnissa käytettävät materiaalit. Opintojaksolla tutustutaan myös kuvakommunikoinnin ohjaukseen sekä tehdään kuvakommunikointiin liittyviä lyhyitä harjoituksia. 

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija:   

  • ymmärtää kuvakommunikoinnin perusteet 
  • osaa paikantaa kuvakommunikoinnin muiden kommunikointia tukevia menetelmien (AAC) joukkoon 
  • ymmärtää semiotiikan (merkkioppi) perusteita 
  • tietää perusasioita kuvan teoriasta 
  • löytää kuvakommunikointia käsittelevän kirjallisuuden ja tutkimuksen äärelle
  • osaa etsiä tietoa kuvakommunikoinnin ohjaamisen suunnittelusta ja toteutuksesta 

Förkunskapskrav

Opintojaksolle ei vaadita aiempia opintoja. Opintojakso soveltuu hyvin myös kuvakommunikointia jo aiemmin käyttäneille ammattilaisille, joilla ei ole teoriatietoa kuvasta kommunikointia tukevana menetelmänä. 

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu – täydennettävä .

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan Humakin verkkoympäristössä itsenäisesti. Opintojaksolla on kaksi webinaaria: aloitus- ja päättöwebinaari, jotka tallennetaan, joten ne ovat katsottavissa myös jälkikäteen (ei vaadi läsnäoloa). Opetusmateriaalit sisältävät myös opintojakson aiheita syventäviä ja täydentäviä webinaaritallenteita. Voit suorittaa opintojakson tehtävät ja harjoitukset oman aikataulusi mukaisesti, mutta tehtäville on laadittu myös aikatauluehdotus opintojen tueksi.

Webinaarit:

  • 06.02.2023 14.15 – 15.45
  • 27.04.2023 14.15 – 15.45

Info

Tietokoneessa perustoimisto-ohjelmat, pdf-lukuohjelma, video, kuuloke-mikrofoni ja kamera.

Mer information

Opiskelijapalautetta:

“Parasta ollut hyvät ja selkeät ohjeet koko kurssiin ja tehtäviin liittyen, kurssin on voinut hyvin suorittaa omien aikataulujen mukaan. Tehtävät ovat olleet mukavia ja mielenkiintoisia tehdä, webinaaritallenteet olivat myös kivoja ja helpottivat asioiden ymmärtämistä ja oppimista.”

“Opintojaksolla parasta oli tehtävät. Ne havainnollistivat hyvin aiheita ja niitä oli mukava tehdä.”

“Opetusympäristö, tehtävänanto ja opettajan tavoitettavuus motivoivat työskentelyyn.”

Anmälningsinformation

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.