Våren
Kursnamn Kuvallisen ilmaisun ja taiteen inspiraationa taidehistorian -ismit
Kursdatum 05.01.2023 - 31.05.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Humanistisk och pedagogisk HUB, Kultur HUB
Lärare Miettinen Sirpa
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 04.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Kuvallisen ilmaisun ja taiteen inspiraationa taidehistorian -ismit

05.01.2023 - 31.05.2023

Beskrivning

Kuvalliseen ilmaisuun, taidehistoriaan, sommitteluun ja värienkäyttöön liittyvät sisällöt. Verkkotehtävien kautta opitaan itsenäisesti kuvallista ilmaisua sekä taidehistorian -ismejä maalaus- ja piirustusharjoitusten avulla. Osassa harjoituksia mahdollista käyttää omavalintaisia erilaisia digitaalisia välineitä, jotka ovat jo teknisesti hallussa. Kurssin sisältö keskittyy ilmaisullisiin asioihin sekä omaa tulkintaan erilaisista kuvataiteen tyylisuunnista ja -ismeistä.

Keskeinen sisältö

  • Maalaus, piirustus, ilmaisu, sommittelu, tyylisuunnat, -ismit, kuvalliset tekniikat ja välineet, taidehistoria, tulkinta

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, vertaisarvioinnin ja palautteen antamiseen.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu, vertaisarvioinnin ja -palautteen antaminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.