Hösten
Kursnamn Laadukkaat verensiirrot
Kursdatum 28.08.2023 - 14.12.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Leena Hinkkanen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.06.2023 - 30.11.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Laadukkaat verensiirrot

28.08.2023 - 14.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

  • ymmärtää laadukkaan verensiirtoketjun eri vaiheet luovuttajasta potilaaseen
  • tietää verensiirtoketjun eri toimijoiden roolit ja saumattoman yhteistyön tärkeyden
  • syventää osaamistaan verivalmisteista ja niihin liittyvistä tutkimuksista
  • ymmärtää turvallisen verensiirron merkityksen ja osaa toimia haittavaikutustilanteissa.

Sisältö:

  • Verihuoltoketju
  • Veri ja verivalmisteet
  • Verensiirtotutkimukset
  • Verensiirron käytännön toteutus
  • Verensiirron haittavaikutukset

 

Förkunskapskrav

Suositus: opintojakso suoritetaan sen jälkeen, kun opiskelija on opiskellut i.v.-lääkehoitoon liittyvät asiat.

Toteutus sopii sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö- ja ensihoitajaopiskelijoille sekä myös bioanalyytikko-opiskelijoille.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Opintojakso on suoritettu, kun kaikki tehtävät ja testit on tehty ohjeistuksen mukaisesti ja myöskin tentti on hyväksytysti suoritettu annetun aikataulun puitteissa.

Koordinoija laittaa suoritusmerkinnät Peppiin 2-3 viikon välein.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson työmuodot: videoituja luentoja, tehtäviä, oppimistestejä, lopputentti

Info

Laadukkaat verensiirrot 2op on Metropolia AMK:n ja Suomen Punaisen ristin Veripalvelun yhdessä laatima verkkokoulutus. Opintojakso suoritetaan Metropolia AMK:n moodlessa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti.