Hösten
Kursnamn Laadullinen tutkimus
Kursdatum 01.09.2024 - 20.12.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Sari Järvinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 18.08.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Laadullinen tutkimus

01.09.2024 - 20.12.2024

Beskrivning

Opintojakson tarkoitus

Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät laadullisen tutkmuksen kokonaisuutta ja osaat hyödyntää laadullista tutkimusta ja sen menetelmiä työelämän kehittämis- ja tutkimustoiminnassa.

Opintojakson osaamiset

  • Eettinen osaaminen
  • Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
  • Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet

Opintojason suoritettuasi sinulla on kokonaiskuva laadullisen tutkimuksen teoreettisista perusteista ja menetelmistä. Ymmärtät laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Tunnistat erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Sinulla on valmiudet tehdä laadullista tutkimusta. Osaat arvioida laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 0-5

Arbetsformer och schemaläggning

Monimuoto-opetus, jossa hyödynnetään verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua ja vertaistukea.

Toteutusaika 1.9-20.12.2024 (Moodle auki)

I Webinaari 17.9.2024 kello 16-19 II Webinaari 9.10.2024 kello 16-19 III Webinaari 29.10.2024 kello 16-19 Seminaaripäivä 28.11.2024 kello 8-13