Våren
Kursnamn Laadunhallinta
Kursdatum 16.01.2023 - 28.04.2023
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Juhani Angelva
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Laadunhallinta

16.01.2023 - 28.04.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laadunhallintaan liittyvät standardit ja periaatteet. Opiskelija osaa vaatimukset laadunhallintajärjestelmän laatimista ja toteuttamista varten. Opiskelija ymmärtää yrityksen toiminnan ja toimintajärjestelmän sekä laadun merkityksen yritystoiminnan kehittämisessä (ISO 9000 laadunhallinnan standardisarja) . Sisältö: • Yleistä laadunhallinnan kehittymisestä • Laadunhallinnan standardit (ISO 9000 sarja) • ISO 9001 standardin yhteys liiketoimintaan • Laadunhallinnan periaatteet • Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto ja toiminta • Laadunhallintajärjestelmän sertifiointi • Laadunhallintajärjestelmän ylläpito ja jatkuva parantaminen

Förkunskapskrav

Ei esitietovaatimuksia

Bedömningskriterier

H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti MOODLEssa olevien oppimistehtävien avulla.

 

 

Mer information

Suositeltava kirjallisuus:

Suomeksi Kiran, D. R, Total Quality Management: Key Concepts and Case Studies, 2016 Standardi , SFS-EN ISO 9000, Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto Standardi SFS-EN ISO 9001:2015 , Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset Standardi SFS-EN ISO 9004:2018, Laadunhallinta. Organisaation laatu. Ohjeita jatkuvan menestyksen saavuttamiseen Standardi ISO 9001:2015 pk-yritysten näkökulmasta : kuinka toimia : ohjeita tekniseltä komitealta ISO/TC 176

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi