Sommaren
Kursnamn Laatu radiografiassa
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Jäntti Aija
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Laatu radiografiassa

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää laadunhallintaan liittyvät keskeisen käsitteet, ymmärtää laadunhallinnan keskeiset periaatteet radiografiatyössä, tuntee radiografiatyön laatua ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja muun ohjeistuksen sekä tietää laatuun liittyviä arviointimenetelmiä.

Keskeinen sisältö

  • Laadun ja laadunhallinnan keskeiset käsitteet ja laatutyökalut
  • Laadunhallintaa ohjaava säännöstö
  • Palvelun laatu
  • Kliininen laatu (osaaminen, potilasturvallisuus)
  • Prosessin laatu, tekninen laatu
  • Kliininen auditointi eli sädeturva-auditointi ja itsearviointi

Förkunskapskrav

Opintojakso on tarkoitettu röntgenhoitajaopiskelijoille, joilla on vähintään yksi ammatillinen harjoittelu terveydenhuollon organisaatiossa tehtynä. Edeltävinä teoriaopintoina suositellaan: natiiviröntgentutkimukset, ultraäänitutkimukset ja tietokonetomografiatutkimukset, (sädehoito ja/tai isotooppitutkimukset).

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Itsenäinen opiskelu
  • Keskustelut Moodle-alustalla
  • Tentit

Mer information

Kohderyhmä: Röntgenhoitajaopiskelijat

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.