Hösten
Kursnamn Läheisväkivallan ennaltaehkäisy
Kursdatum 29.08.2022 - 21.12.2022
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Sami Hoisko
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 21.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning

Läheisväkivallan ennaltaehkäisy

29.08.2022 - 21.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

– ymmärtää läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet, tunnistaa ne ja saada valmiuksia väkivallasta puheeksiottamiseen kohdatessaan asiakkaita ja perheitä

– tietää valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osata soveltaa niitä omassa työssään

– ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä ja osata tukea asiakasta ja perhettä terveyttä edistäen

– osata käyttää voimavaraistavaa ohjausta ja  neuvontaa läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden kanssa

Sisältö:

– Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu

– Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä

– Turvataidot ja turvakeskustelu

– Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä

– Oma ammatillinen kehittyminen

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen verkko-opiskelu, oppimistehtävät, yksilötyöskentely. Opintojaksolla ei ole webinaareja.