Non-stop
Kursnamn Lähijohtajan vuorovaikutteinen viestintä (Non stop -verkkototeutus)
Kursdatum 15.08.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Tossavainen Teija
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 15.07.2023
ÖPPNA YH anmälning

Lähijohtajan vuorovaikutteinen viestintä (Non stop -verkkototeutus)

15.08.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoite: Opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen johtamisessa ja esimiestyössä. Hän osaa tarkastella johtamista kommunikatiivisena toimintana sekä suunnitella ja toteuttaa viestintää muuttuvissa tilanteissa. Opiskelijalla on valmiudet työyhteisöviestinnän ja henkilökohtaisten viestintäosaamiseen kehittämiseen.

Sisältö: Johtamisviestintä, esimiestyön viestintätilanteet ja roolit. Yhteisöviestinnän periaatteet ja työyhteisöviestinnän kehittäminen. Esiintymis-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot verkossa.

Förkunskapskrav

Tämä opintojakso on vain yamk-opiskelijoille.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan YAMK-opintojen yleisen arviointikriteeristön mukaan. Arvioitavat tehtävät: Kehittämistehtävä (70 %) ja vuorovaikutustilanne verkossa (30 %).

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso on lukuvuonna 2022 – 2023 avoinna 15.9.2022 – 31.7.2023. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan viimeistään neljän viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä.

Vaadittavat suoritukset: Ennakkotehtävä, ryhmätyönä toteutettava kehittämistehtävä ja viestintä- ja vuorovaikutustehtävä

Mer information

Opintojakson opinnot voi aloittaa omassa aikataulussa lukuvuoden aikana.

Suora osoite Moodle-kurssille: https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=15467 (kurssiavain: heinäsirkka)