Hösten | Fullbokad
Kursnamn Lähisuhdeväkivalta
Kursdatum 19.09.2022 - 30.11.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Anne Airaksinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 04.09.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Lähisuhdeväkivalta

19.09.2022 - 30.11.2022

Beskrivning

Opintotavoitteet

Opiskelija

  • Tunnistaa toimivan parisuhteen tunnusmerkit sekä tunnistaa parisuhteen toimintaa uhkaavat riskitekijät
  • Pohtii omaa rooliaansosiaali- ja terveysalan työntekijänä väkivaltatyössä ja tiedostaa roolinsa väkivallan ennaltaehkäisyssä
  • Tietää ja osaa tunnistaa pari- ja perheväkivallan eri ilmiöt
  • Tietää väkivallan puheeksiottamisen periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Sisältö

  • Parisuhteen turvallisuus ja riskitekijät
  • Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy
  • Pari- ja lähisuhdeväkivallan tyypit ja muodot
  • Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja puheeksiottaminen

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.