Non-stop
Kursnamn Lammastalous ja luonnon monimuotoisuus
Kursdatum 29.08.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Titta Järveläinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 02.06.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Lammastalous ja luonnon monimuotoisuus

29.08.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija osaa arvioida lammaskatraan hoitotoimia tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon sekä eläinten terveyden näkökulmasta. Opiskelija osaa kuvata lammasrotujen ominaisuuksia ja geneettistä monimuotoisuutta. Opiskelija osaa suunnitella lammastaloutta harjoittavan tilan sisäruokintaa. Opiskelija osaa arvioida lampaiden laidunnusta erityisesti luonnon monimuotoisuuskohteilla.

Sisältö:

Lammastalouden vuosirytmi, rakennukset ja hoitotoimet Eläinaines ja sen geneettinen monimuotoisuus Sisäruokinnan ja laidunnuksen suunnittelu Terveydenhoito Lammas monimuotoisuuskohteiden hoitajana

Förkunskapskrav

Eläinfysiologian, ruokinnan ja genetiikan perustietämys.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 0-5.

Arviointimenetelmät:

  • Tentti (arviointi 1-5, paino 0.40)
  • Ruokinta- ja laidunsuunnitelma (arviointi 1-5, paino 0.60)

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina itsenäisesti. Opintojakson voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaan ns. nonstop. Opiskelu tapahtuu Moodle-verkko-oppimisalustalla. Itsenäisen opiskelun tukena käytetään luentotallenteita ja verkkomateriaalia.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Opintojakso pyörii non-stopina 31.7.2023 saakka.

Info

Opiskelijan tulee etsiä oppimistehtävään soveltuva tilakohde.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)