Non-stop
Kursnamn Lammastalous ja luonnon monimuotoisuus
Kursdatum 28.08.2023 - 25.07.2024
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Titta Järveläinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.08.2023 - 01.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Lammastalous ja luonnon monimuotoisuus

28.08.2023 - 25.07.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa arvioida lammaskatraan hoitotoimia tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon sekä eläinten terveyden näkökulmasta.
 • Opiskelija osaa kuvata lammasrotujen ominaisuuksia ja geneettistä monimuotoisuutta.
 • Opiskelija osaa suunnitella lammastaloutta harjoittavan tilan sisäruokintaa.
 • Opiskelija osaa arvioida lampaiden laidunnusta erityisesti luonnon monimuotoisuuskohteilla.

Sisältö:

 • Lammastalouden vuosirytmi, rakennukset ja hoitotoimet
 • Eläinaines ja sen geneettinen monimuotoisuus
 • Sisäruokinnan ja laidunnuksen suunnittelu
 • Terveydenhoito
 • Lammas monimuotoisuuskohteiden hoitajana

Förkunskapskrav

Eläinfysiologian, ruokinnan ja genetiikan perustietämys.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 0-5.

Arviointimenetelmät:

 • Tentti (arviointi 1-5, paino 0.50)
 • Ruokinta- ja laidunsuunnitelma (arviointi 1-5, paino 0.50)

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina itsenäisesti. Opintojakson voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaan ns. nonstop. Opiskelu tapahtuu Moodle-verkko-oppimisalustalla. Itsenäisen opiskelun tukena käytetään luentotallenteita ja verkkomateriaalia.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Opintojakso pyörii non-stopina 25.7.2024 saakka.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)