Hösten
Kursnamn Lapsi- ja nuorisoryhmän ohjaaminen
Kursdatum 03.10.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 18.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Lapsi- ja nuorisoryhmän ohjaaminen

03.10.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Tiedät ryhmän ohjaamisen eri vaiheet ja tunnistat erilaiset ohjaustyylit. Saat valmiuksia toimia haasteellisissakin tilanteissa niin, että ryhmän turvallisuus mahdollistuu. Saat valmiuksia antaa selkeää ja rakentavaa palautetta osallistujille. Sisältö: Mitä erilaisia ohjaustyylejä on ja mitä merkitystä on ohjaustyylillä? Miten ryhmä toimii ja millaisia vaiheita ryhmässä yleensä on? Millaisia ovat hyvät ryhmänhallintakeinot? Miten voit vaikuttaa ryhmän kokemaan turvallisuudentunteeseen? Miten annetaan selkeä ja rakentava palaute?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelumateriaali annetaan kurssilla. Pääasiassa e-materiaalia.