Sommaren
Kursnamn Lapsiperhetyö
Kursdatum 01.06.2023 - 06.08.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Komulainen Johanna
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Lapsiperhetyö

01.06.2023 - 06.08.2023

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • arvioida lasten ja nuorten kehitystä suojaavia ja uhkaavia tekijöitä ja niiden yhteiskunnallista vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinolosuhteisiin.
  • selittää varhaisen tukemisen ja intervention merkityksen ehkäisevässä lastensuojelussa.
  • tunnistaa vanhemmuuden osa-alueita sekä arvioida vanhemmuuden tuen ja varhaisen puuttumisen tarpeita.
  • soveltaa varhaisen tuen työmenetelmiä eri toimintaympäristöissä.
  • tuntee kolmannen sektorin mahdollisuuksia lapsiperheiden tukemisessa.

Keskeinen sisältö

  • lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvät suojaavat tekijät ja riskitekijät
  • varhainen tunnistaminen ja tukeminen lapsi- ja perhepalveluissa ja kolmannella sektorilla
  • perhetyön toimintaympäristöt ja perhelähtöiset työmenetelmät sekä työmallit, perhedynamiikka, riittävän hyvä vanhemmuus, vanhemmuuden osa-alueet
  • mentalisaatio, reflektiivinen työote vanhemmuuden tukemisessa

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

135 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.