Hösten
Kursnamn Lär dig mera svenska
Kursdatum 12.09.2022 - 30.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 28.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning

Lär dig mera svenska

12.09.2022 - 30.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Parannat valmiuksiasi toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti. Laajennat sanavarastoasi ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä monipuolisesti. Vähimmäistaitotaso eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) B1. Sisältö: Miten parannat kykyäsi käyttää ruotsia työelämän viestintätilanteissa? Miten laajennat sanavarastoasi ja opit viestimään monipuolisemmin? Miten opit lisää suomenruotsalaisesta, ruotsalaisesta ja/tai pohjoismaisesta toimintaympäristöstä ja kulttuurista?

Förkunskapskrav

Hyväksytysti suoritettu ammattiruotsi.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti ja aktiivista osallistumista verkko-opetukseen.

Info

Lär dig mera svenska! on valinnainen ammattiruotsin tai vastaavantasoisen opintojakson jälkeen suoritettava opintojakso. Sillä ei voi korvata varsinaista ammattiruotsin opintojaksoa, joka antaa kielilain edellyttämät tutkintotodistusmerkinnät ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta.