Non-stop
Kursnamn Lasten astma ja allergiat (nonstop-aloitus)
Kursdatum 24.08.2021 - 31.12.2021
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.08.2021 - 24.10.2021
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Lasten astma ja allergiat (nonstop-aloitus)

24.08.2021 - 31.12.2021

Beskrivning

Tavoitteet: Opintojakson päätyttyä tunnistat keskeiset lapsuusiän astmalle altistavat tekijät sekä yleisimmät allergiat, ymmärrät lapsuusiän astman oireet ja omahoidon merkityksen sekä ymmärrät allergioiden ja astman yleisyydestä sekä riskitekijöistä kansanterveyden näkökulmasta.

Sisältö:

  • Lapsuusiän astman yleisyys, altistavat tekijät, oireet ja omahoito
  • Lapsuusiän yleisimpien allergioiden esiintyvyys, altistavat tekijät, ehkäisy, ristiallergiat, ruokavalio ja omahoito
  • Lasten astma- ja allergiat kansanterveyden näkökulmasta: erilaiset kansalliset ja ajankohtaiset astma- ja allergiahankkeet

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko:

Hyväksytty-Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakso sisältää verkkotehtäviä, keskusteluja ja verkkotentin. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää.

Mer information

Mahdollinen peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi. Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Ennen koulutuksen alkua saat sähköpostiiisi kutsuviestin, jossa on ohjeet opintojen aloittamiseksi.

Anmälningsinformation

Tätä kautta koulutukseen voivat ilmoittautua vain TEHY:n jäsenet.

Muut kuin TEHY:n jäsenet pääsevät ilmoittautumaan vastaavaan koulutukseen Xamkin avoimen AMK:n koulutuskalenterin kautta. Jos ilmoittaudut koulutuskalenterin kautta, maksat itse koulutusmaksun, vaikka olet yhteistyöammattiliiton jäsen.