Non-stop
Kursnamn Lasten ja nuorten liikunta
Kursdatum 23.08.2022 - 04.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 02.10.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Lasten ja nuorten liikunta

23.08.2022 - 04.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Tiedät kuinka lapsen motorinen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät kehittyvät syntymästä kohti kouluikää Osaat määritellä motorisen oppimisen ja motoristen perustaitojen käsitteet Tunnistat lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan nykytilan Suomessa Tiedät lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja liikkumisen suositukset Suomessa Osaat määritellä fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan merkityksen lapsen kasvussa ja kehityksessä Tiedät kouluikäisten lasten ja nuorten fyysisen kunnon ja toimintakyvyn arvioinnin perusteet Move! – mittausjärjestelmällä Osaat suunnitella motorisia perustaitoja ja fyysistä kuntoa kehittävää liikuntaa lapsille ja nuorille Sisältö: Miten lapsen motorinen kehitys etenee syntymästä kouluikään? Mitkä tekijät vaikuttavat lapsen motoriseen kehitykseen? Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen ja motoriset perustaidot? Mikä on lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan nykytila Suomessa? Mitkä ovat lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja liikkumisen suositukset Suomessa? Miten fyysinen aktiivisuus ja liikunta vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen? Miten kouluikäisten lasten ja nuorten fyysistä kuntoa ja toimintakykyä arvioidaan Move! – mittausjärjestelmällä? Miten suunnittelet motorisia perustaitoja ja fyysistä kuntoa kehittävää liikuntaa lapsille ja nuorille?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty (täydennettävä). Opintojakson hyväksytty (H) suorittaminen edellyttää opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien sekä osaamisen testin suorittamista vähintään H3 tasolla (hyvä).

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson opetusmateriaali on sähköisesti saatavilla opintojakson Learn verkko – oppimisalustalla. Oppimistehtävissä käytetään osittain sähköisessä muodossa olevaa lähdekirjallisuutta. Oppimistehtävissä käytettävä lähdekirjallisuus mainitaan tehtävänannoissa.

Info

Opintojakso koostuu kolmesta (3) teema – osiosta (yht. 5 op) 1) Lapsen motorinen kehitys ja motoriset perustaidot 1,5 op 2) Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus 1,5 op 3) Lasten ja nuorten liikuntaharjoittelu 2 op

Syyslukukaudella 2022 opintojakson suorittaminen on mahdollista 29.8. – 4.12.2022 välisenä aikana. Opintojakson kirjautumistiedot lähetetään sähköpostitse elokuussa ennen opintojakson suoritusajan alkamista.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 2.10.2022.