Hösten
Kursnamn Lasten ja nuorten mielen hyvinvointi ja sen edistäminen
Kursdatum 23.09.2024 - 18.12.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Heidi Pasonen ja Tiia Luotojoki
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 08.09.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Lasten ja nuorten mielen hyvinvointi ja sen edistäminen

23.09.2024 - 18.12.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Tämän opintojakson suoritettuasi sinulla on valmius edistää ja tukea lasten ja nuorten mielen hyvinvointia sekä tunnistat keskeisiä mielenterveyteen vaikuttavia suojaavia ja kuormittavia tekijöitä.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen vaiheet. Tunnet lasten ja nuorten yleisimmät mielenterveydenhäiriöt sekä tunnistat niiden yhteyden heidän ja perheiden hyvinvointiin. Sinulla on valmiuksia tukea lasten ja nuorten mielen hyvinvointia.

Ymmärrät seksuaalisuuden ja sen moninaisuuden merkityksen osana lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Osaat tukea lapsen ja nuoren seksuaalikehitystä.

Tiedät keskeisimmiltä osin lasten, nuorten ja perheiden mielenhyvinvointia edistävän palvelujärjestelmän sekä palveluja ohjaavaa lainsäädäntöä.

Sisältö:

  • Lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys
  • Mentalisaatio ja resilienssi
  • Lasten ja nuorten yleisimmät mielenterveydenhäiriöt
  • Seksuaalikehitys
  • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
  • Tunne- ja turvataidot sekä digiturvataidot
  • Palvelujärjestelmä ja lainsäädöntö

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

 

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkototeutuksena Jyväskylän ammattikorkeakoulun Moodlen verkko-oppimisympäristössä (opintojakso ei sisällä aikataulutettuja webinaareja). Opiskelija perehtyy itsenäisesti opintojakson materiaaliin (kirjallinen materiaali sekä videotallenteet). Opintojaksolla opiskelija suorittaa itsenäisiä tehtäviä, ryhmätehtäviä sekä verkkotestin. Opintojakson tehtävät ja muut suoritukset tulee suorittaa opintojakson aikana.