Sommaren
Kursnamn Lastensuojelun perhekuntoutus
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Lauri Saarelainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 14.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Lastensuojelun perhekuntoutus

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Osaat selittää, mistä perhekuntoutuksessa on kyse
  • Tiedät minkälaisissa tilanteissa perhekuntoutusta käytetään
  • Tiedät miten perhekuntoutuksessa työskennellään ja mihin työskentely perustuu

Sisältö

Opintojaksolla syvennät osaamistasi lastensuojelun perhekuntoutuksesta, sen tavoitteista, käyttötarkoituksesta ja käytännön toteuttamisesta.

Opintojakson sisältö koostuu kolmesta eri aihealueesta, jotka ovat:

  • Perhekuntoutuksen teoriaa ja lähtökohtia
  • Perhekuntoutuksen toteuttaminen
  • Perhekuntoutus vanhempien kokemana

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä – hylätty. Opintojakson suorittaminen vaatii jokaisen osion oppimistehtävän suorittamista hyväksytysti.

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

  • Tutustut opintojakson aihealueisiin verkkoalustalta löytyvien asiantuntijavideoiden ja kirjallisen materiaalin kautta. Syvennät oppimistasi opintojakson oppimistehtävien kautta.
  • Opintojaksoon kuuluu kolme oppimistehtävää sekä lopuksi tehtävä opintojakson kokoava itsearviointi.
  • Opintojakso sisältää neljä omaan tahtiin tehtävää oppimistehtävää.
  • Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa käytännössä 135 tunnin työpanosta.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.