Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Lauri Saarelainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 14.05.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Syventää osaamista lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten psyykkisestä oireilusta ja traumataustasta ja niiden näkymisestä laitoshuollon arjessa
  • Syventää osaamista sijaishuollon lasten ja nuorten sosiaalipedagogisesta ja terapeuttisesta kuntoutuksesta laitoshuollon arjessa
  • Perehdyttää erityisesti luonto- ja eläinavusteisiin menetelmien käyttöön lastensuojelun sijaishuollossa

Sisältö

  • Lastensuojelun sijaishuollossa (erityisesti laitoshuollossa) olevien lasten ja nuorten psyykkiset haasteet ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen laitoshuollon arjessa
  • Traumatisoimisen ja traumataustaisen lapsen ja nuorten huominen laitoshuollon arjessa
  • Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät lastensuojelun laitoshuollossa
  • Nuorten kokemukset arjen tuesta lastensuojelun laitoksessa

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä – hylätty. Opintojakson suorittaminen edellyttää jokaisen osion oppimistehtävän suorittamista hyväksytysti.

Arbetsformer och schemaläggning

Jokaiseen tämän opintojakson aihealueeseen kuuluu itsenäisesti opiskeltavana materiaalina videoita, podcasteja sekä aihealueen teemaan liittyvää kirjallisuutta. Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa käytännössä 135 tunnin työpanosta.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.