Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Lastensuojelun sijaishuolto
Kursdatum 22.05.2023 - 30.11.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Niina Pietilä
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 20.03.2023
Kursförverkligande

Lastensuojelun sijaishuolto

22.05.2023 - 30.11.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

 • osaa tunnistaa sijoitettujen lasten ja heidän perheiden erityistarpeita
 • oppii tukemaan sijoitettuja lapsia ja heidän perheitään
 • ymmärtää sijaishuoltoon liittyviä erityisiä eettisiä kysymyksiä

Sisältö:

 • Sijaishuoltoon sijoittamisen syyt
 • Sijaishuollon tavoite
 • Sijaishuolto lapsen kokemuksena
 • Sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi ja tukeminen: sijoitettujen lasten kanssa työskentely, kuntouttavan arjen merkitys, kohtaaminen ja terapeuttinen laitoskasvatus, kiintymyssuhde ja trauma.
 • Sijoitetun lapsen läheisverkoston ja heidän kanssaan työskentely.
 • Kotiutumisen tukeminen.
 • Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa.
 • Sijaishuollon laatukriteerit.
 • Sijaishuollon ohjaus ja valvonta.
 • Sijaishuolto ammattillisena toimintana (ammatillinen identiteetti ja moniammatillinen yhteistyö).

Bedömningskriterier

Opintojaksolla on kuhunkin kokonaisuuteen liittyviä tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty / hylätty sekä kaksi laajempaa tehtävää, jotka arvioidaan ja jotka muodostavat opintojakson arvosanan.

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojaksolla.

Arviointiasteikko 0-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkokurssi, jossa opiskelija tutustuu itsenäisesti opintojakson materiaaleihin ja tekee tehtävät. Opintojaksolla on kuhunkin kokonaisuuteen liittyviä tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty / hylätty sekä kaksi laajempaa tehtävää, jotka arvioidaan ja jotka muodostavat opintojakson arvosanan.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti Moodlessa 22.5 – 30.11.2023 välisenä aikana opiskelijan valitsemalla tahdilla. Opiskelija voi jättää opinnot arvioitavaksi kuun lopussa (31.7., 31.8., 30.9., 31.10. ja 30.11.), minkä jälkeen opettaja arvioi koko kurssin.

HUOM. voit suorittaa opintojakson kesäopintoina tai suorittaa sen syyslukukaudella 2023.